Werkwijze

Hoe ga ik te werk?

Intake

Na aanmelding vindt een vrijblijvende kennismaking/screening plaats, ofwel telefonisch ofwel op de praktijk. In dit gesprek bekijken we of u als cliënt met uw aanmeldklacht bij de praktijk aan het juiste adres bent. Als we beiden vinden dat dit het geval is, kunnen we een intakegesprek inplannen. 

Voordat het intakegesprek plaats kan vinden moet u een verwijzing door de huisarts aangevraagd hebben en deze meebrengen. De huisarts dient hierop specifiek te vermelden dat het om een verwijzing naar de BGGZ gaat.

Meestal is één intakegesprek voldoende, soms is er een uitgebreidere intake nodig. Op basis van de intake zal (mits daar sprake van is) een diagnose gesteld worden. Deze wordt altijd met u besproken.

Behandelplan

Bij aanvang van elk behandeltraject wordt in samenspraak een behandelplan opgesteld. Hierin leggen we vast welke doelen we aan het einde van het traject behaald willen hebben en met welke aanpak. Het behandelproces wordt op gezette tijden geëvalueerd, eventueel aan de hand van vragenlijsten (ROM) en uiteraard gewoon in gesprek met elkaar.

Doorverwijzing

Als ik denk dat u elders beter geholpen kunt worden, dan zal ik dat met u bespreken en zal ik u zo goed mogelijk doorverwijzen. 

Communicatie aan derden

Ik heb geheimhoudingsplicht en mag zonder uw expliciete toestemming geen informatie verstrekken aan derden over uw diagnose of behandeling. 

Het kan in sommige situaties in het belang zijn van uw behandeling als ik overleg met de huisarts of bijvoorbeeld een eerdere behandelaar. Hiervoor zal ik dan altijd uw expliciete en bij voorkeur schriftelijke toestemming vragen. Voor meer informatie over de geheimhoudingsplicht klikt u hier.

Overige informatie

Privacy


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) eenzelfde en strengere privacywetgeving geldt. Ook ik ben hier in mijn praktijk aan gebonden. Voor meer informatie over uw privacy klikt u hier


Klachten

Tijdens de behandeling zal ik u op gezette tijden vragen om uw mening over de voortgang van de therapie. Het staat u echter uiteraard ten alle tijden vrij om het aan te geven wanneer iets niet naar wens verloopt. Mijn streven is dan altijd om er samen uit te komen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van de LVVP (klik hier).

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk vindt u hier.