Aanbod

U kunt terecht bij mij met de volgende klachten:

 • Stemmingsklachten (somberheid, verlies van interesse en plezier)
 • Angst- en spanningsklachten (fobieën, dwangklachten, paniek, overmatig piekeren)
 • Overspannenheid, burn-out klachten
 • Overmatig perfectionisme
 • Levensfaseproblematiek
 • Moeite met rouwverwerking
 • Enkelvoudige trauma’s
 • Interpersoonlijke problemen (angst/onzekerheid in sociale situaties, subassertiviteit, terugkerende conflicten, moeite met aangaan en onderhouden van vriendschappen/relaties, moeite met intimiteit/verbondenheid)
 • Emotieregulatieproblemen
 • Negatief zelfbeeld
 • Identiteitsproblematiek
 • Studie-/werkproblemen

Theoretische kaders van waaruit ik werk:

 • Cliëntgerichte therapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Schemagerichte therapie
 • Psychodynamische therapie
 • Psychodrama
 • EMDR

Wat ik niet behandel:

 • Ernstige suïcidaliteit
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Psychose (wanen en hallucinaties)
 • Een bipolaire stoornis
 • Complexe persoonlijkheidsproblematiek