Ben jij op
zoek naar
laagdrempelige,
gekwalificeerde
hulp bij psychische
klachten?

Lees meer
Wat ik voor jou kan betekenen
In mijn praktijk, gevestigd in Leiden, bied ik psychotherapie aan voor diverse psychologische problemen, zoals angst- en stemmingsklachten, maar ook problemen op het gebied van zelfbeeld of in de relaties met anderen. Op het moment bied ik uitsluitend behandeltrajecten binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) – een korte behandeling voor lichte tot matige, niet complexe psychische problemen.

Over mij,
Vera von Lübke

Ik ben geboren en getogen in Duitsland en heb in Nederland psychologie gestudeerd. Sinds mijn afstuderen in 2007 ben ik werkzaam in de GGZ.

Lees meer

Mijn werkwijze

Wij beginnen met een intake. Vanuit daar gaan wij gezamenlijk jouw behandeling vormgeven.

Lees meer
Mijn aanbod

Jij kunt terecht bij mij met de volgende klachten:

 • Stemmingsklachten (somberheid, verlies van interesse en plezier)
 • Angst- en spanningsklachten (fobieën, dwangklachten, paniek, overmatig piekeren)
 • Overspannenheid, burn-out klachten
 • Overmatig perfectionisme
 • Levensfaseproblematiek
 • Moeite met rouwverwerking
 • Enkelvoudige trauma’s
 • Interpersoonlijke problemen (angst/onzekerheid in sociale situaties, subassertiviteit, terugkerende conflicten, moeite met aangaan en onderhouden van vriendschappen/relaties, moeite met intimiteit/verbondenheid)
 • Emotieregulatieproblemen
 • Negatief zelfbeeld
 • Identiteitsproblematiek
 • Studie-/werkproblemen

Theoretische kaders van waaruit ik werk zijn:

 • Cliëntgerichte therapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Schemagerichte therapie
 • Psychodynamische therapie
 • Psychodrama
 • EMDR