Vergoeding

Vergoeding en overige informatie

Contractvrij

Om voldoende vrijheid te behouden om de in mijn ogen best passende zorg (op maat) te kunnen bieden, heb ik besloten geen contracten af te sluiten met verzekeraars. Voor u als cliënt betekent dit dat u zelf verantwoordelijk bent voor het indienen van de uiteindelijke factuur bij uw verzekeraar. Voor meer informatie over contractvrije zorg en het percentage dat uw zorgverzekeraar vergoedt, klikt u hier.

Vergoeding vanuit polis

In principe heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische zorg, enkele uitzonderingen daargelaten. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen en seksuele disfuncties worden niet (meer) vergoed. Mocht u toch behandeling willen voor één van deze klachten zult u de behandeling zelf moeten bekostigen.

De mate van vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis. Ik adviseer dan ook om u voorafgaande aan een behandeling goed te laten informeren over de voor u geldende voorwaarden vanuit uw polis. Voor een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar klikt u hier.

Indien u een restitutiepolis heeft wordt uw behandeling nagenoeg altijd voor 100% vergoed. Heeft u een naturapolis vergoedt de verzekeraar een percentage tussen de 51% en 90%. Het overige deel moet u dus zelf betalen.

Ik werk met een voorschot van €90,- per sessie, die u direct kunt pinnen.

Dit bedrag krijgt u dus volledig of deels terug van uw verzekeraar na het indienen van de eindfactuur. 

Tarieven Generalistische Basis GGZ

In de BGGZ wordt uw behandeling geregistreerd in één van de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde trajecten. De trajecten zijn onderverdeeld in kort, middel en intensief en op basis van de ernst van de klachten wordt tijdens de intake bepaald welk traject van toepassing is.

Binnen een behandeltraject worden zowel alle directe als indirecte minuten geregistreerd. Onder directe tijd vallen de gesprekken zelf (60 minuten voor intake, 60 minuten voor behandelgesprekken en eventuele (behandelinhoudelijke) telefoongesprekken), onder indirecte tijd valt de verslaglegging of bijvoorbeeld een brief aan de huisarts.

Behandeltrajecten die in 2023 starten worden als volgt gefactureerd:


Traject

 • Kort (240 minuten)
 • Middel (495 minuten)
 •  Intensief (750 minuten)
 •  Onvolledig behandeltraject

Aantal gesprekken

 • 1 – 4
 • 5 – 7
 •  8 – 12
 • 1 – 2

Maximum tarief NZa

 • €728,24
 • €1.257,14
 •  €2.138,64
 •  €375,64

Onvolledig behandeltraject

Indien na het tweede gesprek door één van beide partijen wordt besloten geen behandeltraject te starten worden de kosten voor het intakegesprek in rekening gebracht onder de noemer ‘onvolledig behandeltraject’ (€228,04).

Onverzekerde zorg

Sommige mensen komen niet in aanmerking voor vergoede zorg (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een niet vergoede diagnose) of willen de kosten van hun behandeling om uiteenlopende redenen zelf betalen. U kunt dan ook komen zonder verwijzing van uw huisarts. Het door de NZa vastgestelde tarief dat hiervoor per consult in rekening wordt gebracht is €109,76.

Niet doorgaan afspraak

Voor een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren of in het geheel niet wordt afgezegd wordt €50 in rekening gebracht, ongeacht de reden. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar en zult u zelf moeten betalen.

Informatie aan bedrijfsarts

Voor het verstrekken van informatie aan een bedrijfsarts, verzekerings-arts of CBR wordt €86,57 in rekening gebracht.